Curriculum Vitae

Olaf Moriarty Solstrand
Født 1982
Han/honom

Arbeidserfaring

November 2018 – :
Spesialbibliotekar, Bærum bibliotek, avdeling for utvikling og drift.
Hovudansvarleg for medieinnkjøp. Delt ansvar for biblioteksystem, Meiropent bibliotek m.m.

Mars 2012 – november 2018:
Spesialbibliotekar, Ski bibliotek.
Fagleiar for katalog og IKT.

August 2010 – februar 2012:
Bibliotekar, Ski bibliotek.
Barne- og ungdomsavdelinga.

Juni 2009 – juni 2010:
Arkivmedarbeider, JobZone AS.
Vikariat.

Oktober 2006 – juni 2009:
Bibliotekvakt, Universitetet i Tromsø.
1-2 kveldsvakter i veka, totalt 883 timer.

Utdanning

August 2007 – mai 2009:
Master i dokumentasjonsvitenskap, Universitetet i Tromsø.
Studieretning dokumentteori.

August 2004 – juni 2007:
Bachelor i dokumentasjonsvitenskap, Universitetet i Tromsø.

August 1998 – juni 2001:
Allmenne fag, Åfjord videregående skole.

Anna erfaring

September 2003 – :
Innehavar av enkeltpersonsforetak, Solstrand Publishing.
I enkeltpersonsforetaket har eg primært skrive manus til teikneseriar, drive nettstadar og utgitt to bøker.

November 2012 – juli 2017:
Dagleg leiar, Comicopia AS.
Dette var eit ulønna fritidsprosjekt eg dreiv ved sidan av full jobb.

Prisar

September 2010:
Vinnar av Raptusprisen, Raptus Bergen Tegneseriefestival.
Delast ut til ein person som har gjort ein stor innsats for teikneserie-Noreg.